harmanHARMAN ZAMANI
Bürüncekte harman zamanı çok yoğun koşuşturmalı,yorucu bir o kadarda zevkli bir dönemdir.
Ekinler,tarlalarda biçilip yığın yığın bir araya toplanır.Harmanlara taşınmadan evvel,üzerinden bir kış geçmiş olan ve yer yer bozulan harman tabanı ,varsa evvela çukurları toprakla doldurulup düzeltilir.
sonra imece usuli köyün erkekleri, en yakın çeşme veya harmanın yakınına kadar getirilmiş ve kazılmış olan bir çukurda biriken suyu,büyük kazanlarla harmana taşırlar.Harman zemini iyice ıslaninca balçık
haline gelen zemin topragını düzeltirler.bir kaç gün kurumaya bırakırlar.artık harman hazırdır ve tarlalar-
daki ekinleri at ve eşeklerle taşırlar , harmanın her yerine yayarlar.
Herkesin olmazsa olmaz bir düveni mutlaka vardır.Altında yüzlerce keskin çakmak taşı denen keskin taşlar bulunan düveni harmanda iki öküze boyundurukla bağlayarak.üzerinede ağırlık olarak vede
öküzleride idare etsin diye aileden biri oturup ekinlerin üzerinde dönmeye başlarlar.Düvende bulunanın
elinde uzunca ( massa ) denen bir sopa,hayvanlar ekinleri kirletmesin diyede mutlak bir tırkal bulunurdu.
Düven sürme işini,oyuncakla oyun oynar gibi ,genellikle çocuklar yüklenirdi.
O yıl allah rızık olarak ne verdiyse,harmanda bütün ekinler parti,parti,iyice ezilir.gece geç saatlere kadar
makinelerde elenir,makineye takılan çeşitli deliklerdeki özel eleklerle.buğday ve samanlar birbirinden,
ayrılarak,samanlar kışa büyük ve küçük baş hayvanlar için merek denen depolara,buğdaylar ise,un olması için değirmene gitmek üzere çuvallara doldurulup,ağızları bağlanırdı.
O zamanlar civar köylerin buğdayları higdar köyünün değirmenlerinde ögütülürdü.Her kes elindeki buğdayı at,eşek,katırlarla higdar değirmenlerine götürürdü.Sabitin değirmeni,hifzinin degirmeni gibi
higdarda bir kaç değirmenler vardi.Buğdaylar ögütülür un olarak çuvallara doldurulup bir yıllık,
ekmek ve hamur işleri için hazırlanan unu her evda bulunan anbarlara depolarlardı.
not:resimde görülen ve yazıda adı geçenlere allah rahmet eylesin.


harman eşek
Sıddık şimşek ve hanımı haçça yenge harmanda makine ile.Fehmi amca(Değirmencioğlu) ile birlikte. Sıddık dayı (şimşek)harmana ekin getirirken